Vrienden van USRA

Vrienden van USRA

Oud studenten worden aangemoedigd om Vriend te worden van studentenvereniging USRA. Studentenwerk is altijd aan veel vernieuwing onderhevig, en hun steun en betrokkenheid zijn van blijvende betekenis. U kunt ons steunen door Vriend van USRA te worden voor een bedrag van €25,-* per jaar (bij automatische incasso).-USRA leden aanwezig zijn).

Een Vriend van USRA heeft recht op:

  • Gratis entree bij het Bloesemfeest (een feest waarbij veel oud
  • Het recht om bij activiteiten van USRA aanwezig te mogen zijn.
  • Op Algemene Ledenvergaderingen te zijn.

*€30,- per jaar wanneer er van acceptgiro gebruik wordt gemaakt.

Onze sponsoren