Mascottes der USRA

Mascotte der USRA

Vanaf het begin af aan heeft USRA een mascotte gehad. De Mascotte Commissie zorgt voor de mascotte der USRA. De mascotte der USRA is niet altijd dezelfde geweest. Zo hebben we al een hele tijd de Ploeg in dienst. Deze heeft in ‘Ad Libitum’ weer een plaats gekregen nadat de Ploeg een tijdje ergens anders gestald was in verband met ruimtegebrek.

Na wat graven in de geschiedenisboeken zijn we erachter gekomen dat we ook een hertje als mascotte hebben gehad. Dit hertje had de naam Danisha en is waarschijnlijk maar een jaar lang mascotte geweest. Wat er later met het hertje is gebeurd, is bij ons helaas niet bekend.

De Ploeg is meerdere malen geconfisqueerd door zusterverenigingen en daarom is besloten er een tweede mascotte bij te nemen. Dit is de ezel geworden want ezels stoten zich geen twee maal aan dezelfde steen. De eerste ezel heette Domino. Domino heeft nog de vreugde van het moederschap mogen beleven. Helaas niet al te lang, want het veulentje werd verkocht. Nadat Domino aardig op leeftijd was, is besloten dat ze van een welverdiend pensioen mocht gaan genieten. Er is toen gekozen voor de lama ‘Dicha’. Deze lama is onze mascotte geweest tot 1985. Na Dicha volgde de ezel Donkey-Toy. Donkey stond in een weitje tussen de CAH en de Stoas. Toen hier parkeerplaatsen aangelegd werden, is ze verhuisd naar een mooie grote wei naast de Stoas.


In 2006 is besloten dat Donkey, toen al 21, een vriendje kreeg. Eerst stond Donkey tussen de geiten maar een vriendje was toch wel leuk. Haar vriendje werd een ruintje genaamd Quinz. Samen hadden ze het erg naar hun zin. Omdat ook de Ploeg wel erg alleen was, heeft die ook een vriendje gekregen, namelijk de Eg.

In 2007 werd Donkey-Toy plotseling ernstig ziek. Helaas hebben we toen de keuze moeten maken haar in te laten slapen. De dierenarts stond erop dat er direct een nieuw vriendje voor Quinz zou komen, anders zou deze waarschijnlijk ook overlijden aan de stress. Quinz was achtergebleven vriendje van Donkey-Toy. Er is toen een klein ezelinnetje genaamd Anne gekocht.

Natuurlijk moest de functie van mascotte weer ingevuld worden. De keuze was snel gemaakt. Quinz had genoeg geleerd om deze functie in te kunnen vullen. Wel kreeg Quinz een andere naam, de traditie is namelijk dat de naam van de mascotte met een D moet beginnen. Samen met de leden is er gekozen voor de naam Dicil. Dit betekent: ‘Ik heb gesproken’, want twee keer aan dezelfde steen hebben we ons inderdaad niet meer gestoten!

Dicil en Anne hebben het samen erg naar hun zin. Sinds 2013 staan de ezels in de wei naast de school. Zo kunnen we vanuit de koffietoren naar de mascotte kijken. Een paar keer per jaar maken ze een uitstapje naar bijvoorbeeld de USRA-week en alle Algemene Ledenvergaderingen.

6ebe1e04-09a2-4695-a1e3-ce8b183b2122.JPG

Onze sponsoren