Functieomschrijving

Voorzitter

De basistaken van deze functie zijn:

 • Het gezicht van de vereniging
 • Het leiden van de rest van het Dagelijks Bestuur
 • Voorbereiden en leiden van Interne Vergaderingen
 • Voorbereiden en leiden van Algemene Ledenvergaderingen
 • Voorbereiden en bijwonen van het studentzaken overleg
 • Ontwikkelingen van de Aeres op de voet volgen en in gesprek gaan met personen welke van invloed zijn voor USRA
 • Contactpersoon met de (directie van de ) Aeres en inspelen op de ontwikkelingen/ veranderingen
 • Bijhouden van de Proeve van Bekwaamheid
 • Incidentele activiteiten (Denk aan Lustrum-activiteiten e.a. openbare aangelegenheden)
 • Contactpersoon zusterverenigingen


Vice voorzitter

De basistaken van deze functie zijn:

 • Ten alle tijden de voorzitter kunnen vervangen
 • Getuigschriften uitreiken
 • ‘bullen’ verzorgen
 • Schrijven van compensatiepunten
 • Contactpersoon naar bedrijven, organisaties en instanties
 • Contactpersoon SooS-Comité-Bestuur
 • Voorzitter Beheerders Commissie
 • Contactpersoon politie
 • Onderhouden van contacten vanuit de gemeente


1e Secretaris

De basistaken van deze functie zijn:

 • Verzorgen van de post en e-mail
 • Notulen Interne Vergaderingen
 • Schrijven van stukjes voor PR + verzamelen in het archief
 • Contact met zusterbesturen
 • Algemene Ledenvergadering ondersteunende notulist
 • Beheren commissies


1e Penningmeester

De basistaken van deze functie zijn:

 • Het betalen van facturen
 • Het maken van kluisjes
 • Het inboeken van de financiën
 • Aanspreekpunt door de leden als het gaan om financiële zaken
 • Het regelen van de betalingen van de contributie
 • Begeleiden van commissies


Algemeen Adjunct

De basistaken van deze functie zijn:

 • Bijhouden van het ledenbestand
 • Agenda beheren i.s.m. hoofd deurbeleid “Ad Libitum”
 • Ledenpasjes maken
 • Sponsorcontract Roots!
 • Onderhouden van de computers en printers
 • Heffen van de contributie i.s.m. de penningmeesters
 • Inkopen verzorgen
 • Het secretariaat en de toren gezellig houden
 • Begeleiden van commissies
 • Privacy functionaris


2e Secretaris

Basistaken van deze functie zijn:

 • Actiepuntenlijst Interne Vergaderingen
 • Het maken van een agenda voor de Algemene Ledenvergadering
 • Notuleren Algemene Ledenvergaderingen
 • Secretaris Beheerders Commissie
 • Onderhouden website, facebook, app en andere social media
 • Onderhouden van de promotie TV in de Toren
 • Onderhouden commissies


2e Penningmeester

De basistaken van deze functie zijn:

 • Maken van kluisjes, declaraties en begrotingen
 • Beslissen en verantwoorden van verkopen voor USRA
 • Penningmeester zijn van de Koningsdag Kern of de USRA-week
 • Onderhouden van commissies

Onze sponsoren