De ACHU staat voor de Advies Commissie Herstructurering USRA. Het is een adviescommissie waarbij leden en commissies met vraagstukken kunnen komen die worden besproken tijdens de vergaderingen. Tevens worden er vraagstukken en knelpunten vanuit het Dagelijks Bestuur en het SooS Comité Bestuur behandeld. De ACHU gaat ‘out of the box’ brainstormen op de desbetreffende situatie en daarmee wordt er uiteindelijk een advies gegeven.

Voor de ACHU is er een vrije zetel waarbij de leden een keer mee kunnen vergaderen met de ACHU, heb je interesse? Geef dit dan door bij een van de ACHU leden!

Liefs namens de ACHU

ACHU-768x768.png

Onze sponsoren