HLB / de Groene Vlieg

HLB brengt wetenschappelijke kennis op praktische wijze het veld in

Efficiënte en duurzame landbouw vraagt om innovatieve technieken en systemen. HLB ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis van plant- en bodemgezondheid, maar weet deze kennis ook te vertalen naar toepasbare oplossingen voor boer en tuinder.

HLB draagt bij aan een efficiënte en duurzame landbouw door onderzoek met  een scala aan proeven,  praktische diagnoses en adviezen met een aantoonbare meerwaarde in de agro-keten. De HLB Groep bestaat uit het Hilbrandslaboratorium te Wijster, De Groene Vlieg Bio Diagnostics te Dronten (op de campus van de Aeres Hogeschool) en De Groene Vlieg Bio Control te Nieuwe Tonge met elk hun eigen expertise. Hierdoor kunnen wij ons toegepast wetenschappelijk kennis gemakkelijk en snel inzetten voor praktische toepassingen en goede advisering met een bewezen meerwaarde. Op dit moment zijn we actief in Europa en we willen doorgroeien tot een belangrijke internationale speler op het gebied van bodem- en gewasonderzoek, diagnostiek en advisering.  De mix van 130 enthousiaste wetenschappers, onderzoekers, adviseurs, veldmedewerkers en laboranten garandeert een perfecte match tussen wetenschap en praktijk.

Verantwoorde en duurzame gewasbescherming
Alle activiteiten van de HLB groep richten zich op een verantwoorde en duurzame landbouw. Van biologische oplossingen zoals het kweken van steriele uienvliegen tot signaleringsystemen voor insecten en advisering. Van het opsporen van bodemziekten door intensieve monstername en analyse tot een betrouwbaar advies op maat. Hierdoor levert HLB praktische advisering hoe ziekten met praktisch en zo duurzaam mogelijk beheersbaar zijn. Unieke softwareprogramma’s worden ingezet die rekening houden met populaties, bodemparameters en resistenties in gewassen. Ook is HLB geaccrediteerd voor het uitvoeren van onderzoek op quarantaineziekten inclusief het rasresistentieonderzoek tegen ziekten en beschikken we over diverse (ISO) certificaten.

Het lab naar het veld door innovatieve systemen
Een belangrijke ontwikkeling waar HLB zich op heeft toegelegd, is de ontwikkeling en het gebruik van innovatieve sytemen die bijna letterlijk het lab naar het veld brengt. Door het gebruik van slimme sensoren en software kunnen we nu al de bodem en het gewas snel onderzoeken op alle belangrijke bodemparameters en bepaalde ziekten en verschijnselen. De afgelopen jaren zijn hiervoor PlantCheck, LeafSpot, Lab-in-a-Box en de handscanner geintroduceerd. Deze systemen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de meerwaarde van precisielandbouw. Op deze manier kan een teler snel en accuraat handelen en past dit volledig in verantwoord gebruik van middelen en chemie en het produceren van veilig en gezond voedsel.

hlbgroep_logo.jpeg
HLB - de groene vlieg

Onze sponsoren