Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van USRA bestaat uit zeven personen/functies: voorzitter, vice-voorzitter, 1e secretaris, 1e penningmeester, algemeen adjunct, 2e secretaris en 2e penningmeester. Indien nodig kán in bijzondere gevallen het bestuur met één of meerdere bestuursleden worden aangevuld.

Taken van het bestuur

Aan het Dagelijks Bestuur is de leiding van de vereniging opgedragen. Om dit goed tot uitvoering te brengen, wordt er binnen de USRA gebruik gemaakt van contactpersonen. Dat wil zeggen dat het Dagelijks Bestuur naast de persoonlijke/basis taken, zal dienen als contactpersoon binnen verschillende commissies (p.p. zo’n drie commissies). Deze contactpersoon woont dan ook vrijwel alle vergaderingen van de verschillende commissies bij om zo de lijnen kort te houden en snel te kunnen handelen. Het Dagelijks Bestuur vergadert zelf normaal gesproken op maandagavond. Tijdens deze interne vergadering worden alle zaken besproken, zo ook de verschillende commissies.

De persoonlijke/basis taken verschillen uiteraard per functie, maar daarnaast ook per jaar. Te denken valt aan correspondentie, financiën, administratie, interne en externe relaties en zaken, etc. Als Dagelijks Bestuur heb je ook te maken met projecten die niet zo vanzelfsprekend zijn, denk hierbij aan bijzondere omstandigheden die niet ieder jaar terug keren.

Maximaal één jaar

Een bestuurslid vervult zijn functie normaal gesproken voor de duur van één jaar. In deze periode zal het Dagelijks Bestuur zelf een nieuw Kandidaats Bestuur (KB) samenstellen. Deze zullen vervolgens deelnemen aan de verkiezingen, waarbij ze de strijd aangaan met Tegen Kandidaat Bestuursleden (TKB). De ‘TKB’ers’ dienen zichzelf beschikbaar te stellen wanneer zij interesse hebben in een bepaalde functie. Met behulp van verkiezingen zal vervolgens het nieuwe Dagelijks Bestuur worden bepaald.


Voorzitter: Erwin Oostdam

Vice voorzitter: Chantal de Winter

1e Secretaris: Leonie Oosting

1e Penningmeester: Remco Huetink

Algemeen adjunct: Aike Hommes

2e Secretaris: Anna Grotentraast

2e Penningmeester: Bernie van Loon

Jaarfeest24_Ochtend_00089.jpg
Dagelijks Bestuur 2023-2024

Onze sponsoren