Agriculterus Waardeloosus

WhatsApp_Image_2023-02-24_at_20.18.00.jpeg

Zeer vrij vertaald betekent deze naam “de elite”, zeg maar de mariniers van de USRA. Sedert 1996 zijn er stevige selectieprocedures nodig om het huidige beleid te handhaven en voort te zetten. Echter vinden er in tegenstelling tot de marine, hier op de kantoren ‘AW’ geen open sollicitatieprocedures plaats.

Terug naar den beginne,
Laten we u meenemen naar 19 augustus 1996. Het was deze datum waarop onwetend van wat de toekomst ons bracht de basis werd gelegd voor een dan nog op te richten dispuut wat zijn weerga niet zal kennen op deze USRA minnende aardkloot.

Na een hechte band gevormd te hebben moest er toch maar een dispuut komen, met een goede bijpassende naam natuurlijk. Hierover is door deze en gene niet lang hoeven te denken, er is toen besloten dat het iets agrarisch moest zijn en iets te maken moest hebben met de levensstijl destijds, namelijk WAARDELOOS.

Als men dit tezamen in een Latijns klinkende vorm giet klinkt dat eigenlijk zeer goed,

En zo ontstond:
AGRICULTERUS WAARDELOOSUS.

Het lid van de commune kenmerkt zich door een aparte studiehouding, niet veel uitvoeren en een waardeloosus instelling. Kortom een schitterend karakter om jaloers op te zijn.
Met dit karakter wordt er een stukje toegevoegde waarde gecreëerd voor onze medestudenten, in de hoop deze een stukje te begeleiden bij de opvoeding. Het gaat hierbij niet allen over de opvoeding maar ook over de voeding.

Een student moet goed gevoed worden zodat er goede resultaten gehaald kunnen worden.

Hiervoor hebben wij twee maal per jaar een streng dieet opgesteld.
Één daarvan is u allen al bekend:
Het AW OOGSTFEEST

Het volgende dieet zal later dit jaar plaats vinden in een nader te noemen kroeg in Dronten:
Het AW ZAAIFEEST.

Uw als lezer, die niet vies is van een literair informatief stukje, vraagt zich natuurlijk af wat de essentie is van dit verhaal. Het antwoord moeten we u gedeeltelijk schuldig blijven, maar voor een goede leerschool kunt u altijd bij dit selecte gezelschap terecht. Echter of wij tijd voor u hebben is een andere vraag….

U hoort nog van ons.

De waardeloze groeten

Onze sponsoren