Over USRA

Wanneer we het hebben over de grootste studentenvereniging van Dronten en tevens de grootste agrarische studentenvereniging van Nederland, dan hebben we het over Unio Studiosorum Reformatorum Agriculturae (USRA). USRA is een vereniging door en voor studenten aan de Aeres Hogeschool Dronten. Dat in Dronten niets te doen zou zijn, is met de komst van USRA allang verleden tijd!

Geschiedenis

USRA is opgericht op 27 juni 1958 te Ede, waar toen de CAH Vilentum was gevestigd. Tien jaar later verhuisde USRA samen met CAH Vilentum (nu Aeres Hogeschool Dronten) naar Dronten, waar voldoende ruimte was voor ontwikkeling van o.a. de schoolboerderij. Ruimte betekende echter wel, dat er eigenlijk maar weinig te beleven viel in Dronten. Zeker met het systeem van korte en lange weekenden, waarbij studenten 1 keer per twee weken echt naar huis gingen, was er meer behoefte aan ontspanning en ontwikkeling buiten school. USRA wist de studenten hiervan te voorzien!

USRA groeide in korte tijd uit, met o.a. een weekendbesteding commissie, een roeicommissie, een dans en een dartcommissie, een sportcommissie, de Blue Orange nu beter bekend als de Tractor Pulling Commissie en zo zijn er nog een aantal te noemen. Er was in elk geval al snel sprake van echte saamhorigheid. Symbool hiervoor was de mascotte, toen der tijd de ezel genaamd Domino.

Er ontstonden tradities waar we nog altijd plezier van beleven. Het Floepen bijvoorbeeld, waarbij afgestudeerden een duik nemen in de haven van Dronten. Ook de USRA-werkweek is voortgekomen uit het verleden. USRA moet namelijk wel kunnen blijven bestaan. Zo ging men 1 keer per jaar voor een bedrag van 100 tot 200 gulden per hectare bieten schoffelen om o.a. het Jaarfeest te kunnen bekostigen.

USRA nu

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een vereniging met zo’n 2000 leden en vrienden van USRA, waarmee we de grootste Agrarische Studentenvereniging van Nederland vormen. We hebben naast het Dagelijks Bestuur  20 vaste commissies en kernen. Daarnaast hebben we nog enkele tijdelijke commissies en een onafhankelijke commissie.

Met elkaar organiseren we tal van activiteiten en feesten; een voorjaarsconcours, Koningsdag, het Bloesemfeest, de USRA-week, noem maar op! Veel feesten vinden plaats in onze eigen sociëteit, ‘Ad Libitum’. Deze worden bijvoorbeeld georganiseerd door een van de 11 disputen die USRA rijk is.

Naast al het plezier dat we beleven aan de activiteiten en feesten, leren we er ook samenwerken, organiseren, leiding geven en zo kunnen we er nog een aantal opnoemen. Binnen USRA is er dus ruimte voor ontwikkeling! Niet voor niets, dat studenten voor enkele commissies zelfs compensatiepunten kunnen behalen.

Daarnaast zijn de vier speerpunten van USRA belangrijk. Hier kunnen we altijd op terugvallen. Deze vier speerpunten zijn: een onvergetelijke studententijd beleven, persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en vrienden voor het leven!

Maar het belangrijkste is dat we binnen USRA SAMEN plezier hebben en er is geen dag hetzelfde!

USRA lied

Unio Studiosorum                                                          Vereniging van Christelijke
Studiosorum, sorum                                                      Agrarische Studenten
Reformatorum
Reformatorum
Agriculturae
Si vis Parcem Para Bellum                                           Als je vrede wil, bereid je dan voor op een oorlog

Cognito Ergo Ergo Sum                                                Ik denk dus ik besta
Nota Bene, Cum Laude                                                 Kijk uit, met lof
Peccavi ad Libitum                                                        Ik heb naar believen gezondigd
Ad Libitum
Ad Libitum

Ereleden

Studentenvereniging USRA kent twee ereleden. Dit zijn personen die veel voor USRA hebben gedaan en daarom veel voor ons betekenen. Op 3 mei 2018 is meneer Van Harten overleden. Hij was het eerste erelid van USRA. Hij was betrokken bij de oprichting van USRA toen hij nog directeur was van de CAH. Meneer Van Harten heeft altijd de belangen behartigt voor de vereniging, zo heeft hij destijds zijn eigen docentenkamer afgestaan wat vervolgens de koffietoren is geworden. Bij de verhuizing van school heeft hij er zelfs voor gezorgd dat er opnieuw een ruimte kwam voor USRA.

Meneer Kijkuit

Meneer Kijkuit heeft zich vroeger veel ingezet voor de studenten op het gebied van sport. Hij was coach van het basketbalteam en was samen met zijn vrouw zeer betrokken bij de studenten en USRA-leden.

Meneer Hetsen

In 2016 is meneer Hetsen beëdigd tot erelid. Hij was altijd al erg betrokken bij de campuswoningen van de CAH en heeft de studenten en hun streken van dichtbij meegemaakt. Daarnaast is hij ook zeer actief geweest bij de bouw van de nieuwe sociëteit Ad Libitum.

 

Vrienden van USRA

Oud studenten worden aangemoedigd om Vriend te worden van studentenvereniging USRA. Studentenwerk is altijd aan veel vernieuwing onderhevig, en hun steun en betrokkenheid zijn van blijvende betekenis. U kunt ons steunen door Vriend van USRA te worden voor een bedrag van €25,-* per jaar (bij automatische incasso).

Een Vriend van USRA heeft recht op:

  • Gratis entree bij het Bloesemfeest (een feest waarbij veel oud-USRA leden aanwezig zijn).
  • Het recht om bij activiteiten van USRA aanwezig te mogen zijn.
  • Op Algemene Ledenvergaderingen te zijn.

*€30,- per jaar wanneer er van acceptgiro gebruik wordt gemaakt.

Mascotte der USRA

Vanaf het begin af aan heeft USRA een mascotte gehad. De Mascotte Commissie zorgt voor de mascotte der USRA. De mascotte der USRA is niet altijd dezelfde geweest. Zo hebben we al een hele tijd de Ploeg in dienst. Deze heeft in ‘Ad Libitum’ weer een plaats gekregen nadat de Ploeg een tijdje ergens anders gestald was in verband met ruimtegebrek.

Na wat graven in de geschiedenisboeken zijn we erachter gekomen dat we ook een hertje als mascotte hebben gehad. Dit hertje had de naam Danisha en is waarschijnlijk maar een jaar lang mascotte geweest. Wat er later met het hertje is gebeurd, is bij ons helaas niet bekend.

De Ploeg is meerdere malen geconfisqueerd door zusterverenigingen en daarom is besloten er een tweede mascotte bij te nemen. Dit is de ezel geworden want ezels stoten zich geen twee maal aan dezelfde steen. De eerste ezel heette Domino. Domino heeft nog de vreugde van het moederschap mogen beleven. Helaas niet al te lang, want het veulentje werd verkocht. Nadat Domino aardig op leeftijd was, is besloten dat ze van een welverdiend pensioen mocht gaan genieten. Er is toen gekozen voor de lama ‘Dicha’. Deze lama is onze mascotte geweest tot 1985. Na Dicha volgde de ezel Donkey-Toy. Donkey stond in een weitje tussen de CAH en de Stoas. Toen hier parkeerplaatsen aangelegd werden, is ze verhuisd naar een mooie grote wei naast de Stoas.

 

In 2006 is besloten dat Donkey, toen al 21, een vriendje kreeg. Eerst stond Donkey tussen de geiten maar een vriendje was toch wel leuk. Haar vriendje werd een ruintje genaamd Quinz. Samen hadden ze het erg naar hun zin. Omdat ook de Ploeg wel erg alleen was, heeft die ook een vriendje gekregen, namelijk de Eg.

In 2007 werd Donkey-Toy plotseling ernstig ziek. Helaas hebben we toen de keuze moeten maken haar in te laten slapen. De dierenarts stond erop dat er direct een nieuw vriendje voor Quinz zou komen, anders zou deze waarschijnlijk ook overlijden aan de stress. Quinz was achtergebleven vriendje van Donkey-Toy. Er is toen een klein ezelinnetje genaamd Anne gekocht.

Natuurlijk moest de functie van mascotte weer ingevuld worden. De keuze was snel gemaakt. Quinz had genoeg geleerd om deze functie in te kunnen vullen. Wel kreeg Quinz een andere naam, de traditie is namelijk dat de naam van de mascotte met een D moet beginnen. Samen met de leden is er gekozen voor de naam Dicil. Dit betekent: ‘Ik heb gesproken’, want twee keer aan dezelfde steen hebben we ons inderdaad niet meer gestoten!

Dicil en Anne hebben het samen erg naar hun zin. Sinds 2013 staan de ezels in de wei naast de school. Zo kunnen we vanuit de koffietoren naar de mascotte kijken. Een paar keer per jaar maken ze een uitstapje naar bijvoorbeeld de USRA-week en alle Algemene Ledenvergaderingen.

Hoofdsponsoren