Lid worden

Begin jij aankomend schooljaar met een studie aan de Aeres Hogeschool Dronten en lijkt het jou erg leuk om lid te worden van studentenvereniging USRA? Dat kan!

Zo kun je lid worden

USRA-week 2020 gecanceld!

Om lid te kunnen worden van de vereniging, moet jij je aanmelden voor de USRA-week. Deze week zal gehouden worden van 23 tot en met 29 augustus 2020. Om te weten wat de USRA-week inhoudt, kijk dan bij de pagina USRA-week op deze website. Deze week doe je licht agrarisch werk samen met medestudenten om elkaar te leren kennen en er zijn leuke groepsactiviteiten en is er ’s avonds een feestje!

!!Aanmelden kan tot en met 17 augustus 2020!!

Je kan je aanmelden via de website.

De USRA-week en BIP-week

Om volledig lid te worden van de vereniging, zal je samen met alle andere eerstejaars studenten eerst de USRA-week moeten lopen en vervolgens de BIP-week. De USRA-week is een week waarin je 5 dagen lang licht agrarisch werk zult gaan doen. Daarnaast is er ’s avonds tijd voor groepsactiviteiten en feestjes. Door met z’n allen een hele week te gaan werken voor de vereniging, wordt er een groepsverband gecreëerd en is het mogelijk om de contributie voor iedereen laag te houden. Tijdens de BIP-week zijn er 3 avonden waarbij je zal meedoen aan verschillende spelletjes en feestavonden en zal er de derde dag een inauguratieavond plaats vinden. Na het volbrengen van de USRA- en BIP-week ontvang je een bul en ben je officieel USRA-lid.

Aspirant leden

Zit jij al op de Aeres Hogeschool en wil je alsnog lid worden van de vereniging? Ook dat kan! In dit geval is het mogelijk om aspirantlid te worden. Hiervoor hoef je alleen een contract in te vullen en te ondertekenen bij iemand van het Dagelijks Bestuur der USRA. Je zal dan een rekening ontvangen van €129,-, waarvan €100,- borg is. Deze borg ontvang je terug als je de USRA-week en de BIP-week volledig hebt gelopen. Vanaf dat moment ben je apsirantlid af en ben je volwaardig USRA-lid.

Contributie

Hier onder staan de bedragen weergeven die jaarlijks aan contributie gehanteerd worden.

Automatische incasso
Schoolgaand lid   €45,-
Eerstejaars lid  €29,-
Aspirantlid  –
Donateur  €25,-

Wij geven de voorkeur uit aan automatische incasso. Mocht je dus jouw betalingswijze willen veranderen van acceptgiro naar automatische incasso, dan is dat geen probleem. Als je even langs komt in de toren en een machtigingsformulier invult is het zo geregeld.

Betalingen

Jaarlijks wordt na de inauguratie (begin oktober), contributie geheven. Deze dient binnen 30 dagen betaald te zijn als het om een acceptgiro gaat. Bij mensen die USRA gemachtigd hebben tot een automatische incasso, zal de contributie ook binnen dit termijn worden afgeschreven. Is er binnen deze 30 dagen geen betaling ontvangen, dan zal er contact opgenomen worden. Vanaf dat moment staat de persoon in kwestie op de ‘grijze lijst’. Op het moment dat de contributie wordt betaald zal de desbetreffende persoon van de grijze lijst verwijderd worden. Als de contributie vanaf dat moment niet binnen 30 dagen betaald is, volgt plaatsing op de ‘zwarte lijst’. Als er sprake is van een bijzondere situatie besluit het Dagelijks Bestuur hierover.

Consequenties grijze lijst:

  • Geen toegang tot ‘Ad Libitum’
  • Geen toegang tot USRA-feesten, met uitzondering van open feesten
  • Geen stemrecht

Consequenties zwarte lijst:

  • Geen toegang tot ‘Ad Libitum’
  • Geen toegang tot de toren
  • Geen toegang tot USRA-feesten, ook als deze buiten Ad Libitum plaatsvinden
  • Geen deelname aan USRA-activiteiten
  • Geen deelname aan USRA-commissies
  • Geen stemrecht

 

Opzeggen lidmaatschap/donateurschap

Voor het opzeggen van je lidmaatschap is het van belang dat je een mail stuurt naar bestuur@usra.nl. Geef in de mail aan dat het gaat om het opzeggen van je lidmaatschap onder vermelding van je naam. Als laatste voeg je in de bijlage een kopie van je handtekening toe, zonder deze bijlage is je opzegging NIET definitief. Wanneer je een bevestigingsmail krijgt van het huidige bestuur dan is de opzegging definitief.

Let op, meld jij je af na 30 juni 2020, dan betaal je voor dit jaar nog lidmaatschapskosten.

USRA-week

Door het coronacrisis kan de USRAweek dit jaar niet op de reguliere manier plaats vinden. Er wordt momenteel gezocht naar een alternatief hiervoor. Wil je lid worden? Hou deze week dan vrij in je agenda! Wanneer je je hebt aangemeld voor de USRAweek, houden wij jou op de hoogte betreft de Corona-ontwikkelingen.

Meld je hier aan voor de USRA-week!

Hoofdsponsoren