Wouda

Wouda Installatietechniek is al bijna 80 jaar een zelfstandig installatiebedrijf, dat innoveert in onderlinge processen en samenwerkingen met de klant. Het uitgangspunt hierbij is dat wij de klant graag bijstaan van ontwerp tot aan het beheer van de installaties. Goed werkgeverschap is daarbij voor Wouda vanzelfsprekend.

Werkwijze
Het team van Wouda heeft de voorkeur voor integrale samenwerking met de bouwpartners. Door de juiste afstemming met elkaar, krijgt de opdrachtgever de meest optimale invulling van een project. Wouda geeft dan ook graag het advies om eens te kijken of het zinvol is om in een bouwteam te werken in plaats van aanbesteden. Dit kan voordeliger zijn, omdat je dan geen geld uitgeeft aan zaken die je zelf niet nodig vindt. Beheerkosten als energieverbruik en onderhoud worden dan prominent meegenomen in het ontwerpen van de installatie. Ook dit kan een kostenbesparing opleveren. Het bouwteam valt dan als een ‘warme jas’ om de wensen van de klant.

In 2013 is de nieuwbouw van de sociëteit USRA-Nirwana opgeleverd. Wouda mocht hier de installaties doen en bedankt het Bestuur en vrijwilligers voor de mooie samenwerking. Het was een project waarbij door de juiste afstemming en voldoende overlegmomenten de gewenste installaties zijn geplaatst.

Wij wensen de studenten van USRA een onvergetelijke studententijd en een mooie tijd in Dronten toe.

Wouda Installatietechniek BV
De Noord 35
8251 GK Dronten
Telefoon 0321-38 60 60
info@wouda.nl
www.wouda.nl

Hoofdsponsoren