Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool biedt een breed palet (groene) hbo-studies, verdeeld over drie faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen.
Aeres Hogeschool Dronten is een faculteit met circa 1.800 studenten waarvan het merendeel een voltijd studie volgt. De studies zijn gericht op bedrijfskunde, dier, voedsel en groene ruimte. In Dronten studeren de bedrijfsopvolgers en adviseurs in de agrarische sector. Het ondernemen zet zich door in de gehele agrofood-keten, waar de agribusiness opleidingen zich op richten.

De hogeschool leidt studenten breed op, ze ontwikkelen niet alleen hun managementvaardigheden en ondernemerschapskwaliteiten. Ook leren studenten om hun blik te verbreden, zowel nationaal als internationaal. Aeres Hogeschool heeft in 2015 als enige hbo-instelling het bijzonder kwaliteitskenmerk ‘Ondernemen’ van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) toegewezen gekregen voor alle studies. De hogeschool wordt omschreven als een zeer actieve, ondernemende instelling. Met dit kenmerk laten wij zien dat we ondernemende studenten willen opleiden, studenten krijgen de mogelijkheid om zich gedurende alle vier studiejaren sterk te richten op ondernemerschap.

Onze ondernemende studenten vind je ook zeker terug binnen de USRA.

Aeres Hogeschool Dronten
De Drieslag 4
8251 JZ Dronten

E: info.hogeschool.dronten@aeres.nl
W: www.aereshogeschool.nl
F: https://www.facebook.com/AeresHogeschoolDronten/
T: https://twitter.com/AereshboDronten

Hoofdsponsoren