Actueel > Nieuws

Maatregelen betreft Coronavirus

Beste USRA-leden, sponsoren, vrienden van USRA en ereleden,

Zoals jullie waarschijnlijk mee hebben gekregen, heeft het kabinet in overleg met het RIVM een aantal maatregelen getroffen betreft het Coronavirus. Eén van de maatregelen is dat er geen evenementen met meer dan 100 bezoekers zullen plaatsvinden. Hierop inspelende heeft het Dagelijks Bestuur 2019-2020 in overleg met het Soosbestuur 2020-2021 besloten, dat Ad Libitum in de periode tot en met 31 maart niet geopend zal zijn. De SooS zal enkel geopend zijn voor commissievergaderingen.

De volgende activiteiten zullen niet door gaan:

  • NL-Doet actie in Dronten Noord
  • SooStappersinstallatie
  • Jaarfeest
  • SB + DB eindfeest

Verdere informatie over de Dies Natalis van Avus Agricola Erat volgt vanuit Avus. Mochten er hierover vragen zijn, dan kun je die stellen bij iemand van Avus Agricola Erat.

Waar mogelijk zullen deze evenementen verplaatst worden naar een andere datum.

Het Jaarfeest zal indien de mogelijkheid er is, verplaatst worden. De kaarten die tot op heden zijn uitgegeven, blijven geldig. Indien het Jaarfeest niet verplaatst kan worden, krijgen jullie zoals vanzelfsprekend jullie geld terug. Mochten jullie nu alvast je geld terug willen hebben, dan kunnen jullie in de middagpauze enkel bij Dianne en Jorieke jullie kaartje omwisselen voor het betaalde bedrag.

Wij hopen dat jullie deze maatregelen zullen respecteren.

Mochten er nog vragen zijn, spreek dan iemand van het Dagelijks Bestuur aan.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur 2019-2020 & SooS Comité Bestuur 2020-2021 der USRA

 

Hoofdsponsoren