Actueel > Nieuws

Jaarvergadering der USRA 2018-2019 met bestuursoverdracht

Op woensdag 11 december zal de Jaarvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2018 – 2019 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Tijdens de Jaarvergadering zal de wisseling van het Dagelijks Bestuur der USRA plaatsvinden. Het Dagelijks Bestuur 2018 – 2019 zal na hun afscheidsspeeches plaats maken voor het Dagelijks Bestuur 2019 – 2020.

De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Overdracht bestuursfuncties
Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt 2018-2019
Punt 7. Bestuursmededelingen
Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt 2019-2020
Punt 10. Rondvraag
Punt 11. Sluiting

We hopen jullie allen te zien.

Evert, Jouke, Tynke, Josien, Jacco, Saskia en Arjan

Hoofdsponsoren