Rabobank Flevoland

Rabobank Flevoland is al jaren sponsor van studentenvereniging USRA. De sponsoring van studentenvereniging USRA is een logisch gevolg van het marktleiderschap in de agrarische sector van Rabobank Flevoland. De sponsorvergoeding ondersteunt studentenvereniging USRA in haar werk. Het gaat daarbij niet alleen om financiële ondersteuning van de belangenbehartiger van de jonge boer of tuinder. De Rabobank biedt ook haar kennis aan en informatie over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. De bank wil op deze wijze bijdragen aan een groeiend en zelfbewust agrarisch ondernemerschap.

Rabobank Flevoland
Telefoon: (0320) 292 600
E-mail: bedrijven@flevoland.rabobank.nl
Website: www.rabobank.nl/flevoland
Twitter: www.twitter.com/raboflevoland
Facebook:  www.facebook.com/rabobank

Hoofdsponsoren