Actueel > Nieuws

Eerste Algemene Ledenvergadering

Beste USRA-leden,

Op woensdag 16 februari zal de eerste Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2021 – 2022 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze vergadering zullen de evaluaties van de beleidsplannen van de oude commissies en de presentaties van de beleidsplannen van de nieuwe commissies plaatsvinden. Daarnaast zal de Denksport Commissie een pauze activiteit organiseren. De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 17:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 18:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Evalueren beleidsplannen aftredende commissies
Punt 6. Presenteren beleidsplannen nieuwe commissies

Punt 7. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 8. Rondvraag

Punt 9. Sluiting

 

De stukken die op 16 februari behandeld worden, zijn vanaf nu op de USRA-app en in de koffietoren te vinden.

Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.

Wij hopen jullie te verwelkomen op woensdag 16 februari aanstaande.

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

 

Sophie Schieman

2e Secretaris der USRA 2021-2022

Hoofdsponsoren