Actueel > Nieuws

Bestuurswissel

Op woensdag 7 december heeft de 8e Openbare Vergadering met de bestuurswissel plaatsgevonden. Vrienden en familie van zowel het Dagelijks Bestuur 2015-2016, als die van het Dagelijks Bestuur 2016-2017 waren aanwezig op deze bijzondere avond. Het DB 2015-2016 heeft haar beleidsplan geëvalueerd en het secretarieel jaarverslag voorgedragen. Wanneer ieder zijn functie heeft overgedragen aan zijn opvolger, was het de taak aan het nieuwe Dagelijks Bestuur om de vergadering voort te zetten. Zij presenteerden hun beleidsplan en sloten de vergadering af.
Het nieuwe Dagelijks Bestuur is met volle inzet het bestuursjaar in gegaan en hoopt er een mooi jaar van te maken!

Hoofdsponsoren