Actueel > Nieuws

Beëdiging Dick Hetsen tijdens 3e Openbare Vergadering

Tijdens de 3e Openbare Vergadering op woensdag 25 mei zal Dick Hetsen worden beëdigd tot erelid van Studentenvereniging USRA. De agenda van deze avond ziet er als volgt uit:

Vanaf 19:30 uur: inloop

Vanaf 20:00 uur: start 3e Openbare Vergadering

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Beëdiging Dick Hetsen tot erelid

Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 7. Rondvraag

Punt 8. Sluiting

Leden, donateurs en alle andere geïnteresseerden zijn welkom om deze avond bij te wonen in Ad Libitum aan de Educalaan 39A in Dronten.

 

Hoofdsponsoren