Actueel > Nieuws

Jaarvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020

Woensdag 9 december 2020 vindt de Jaarvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020 plaats. Deze zal in het teken staan van de bestuursoverdracht. Het bestuur 2019-2020 zal haar beleidsplan evalueren en het bestuur 2020-2021 zal haar beleidsplan en bestuursbegroting presenteren. Ook zullen alle disputen en jaarclubs worden uitgehamerd, waarna de disputen en jaarclubs met voldoende leden weer zullen worden ingehamerd.

De vergadering zal starten om 19.00 uur, de inloop is vanaf 18.30 uur. De vergadering is online te volgen. Genodigden kunnen fysiek aanwezig zijn. De agenda ziet er als volgt uit:

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Overdracht bestuursfuncties

Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt 2019-2020

Punt 7. Bestuursmededelingen

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt 2020-2021

Punt 10. Rondvraag

Punt 11. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er een mogelijkheid om het bestuur 2019-2020 iets aan te bieden en het bestuur 2020-2021 te feliciteren. Wij hopen jullie allen 9 december fysiek of online bij de Jaarvergadering te zien.

Liefs,

Thomas, Bart, Jorieke, Dianne, Paulien, Lieke en Martijn

Contractverlenging Roots, dat werkt!

Dinsdag 24 november 2020 is het contract met Roots, dat werkt! BV voor drie jaar verlengt. Beide partijen keken terug op een prettige samenwerking, waardoor de keuze voor verlenging geen moeilijke was. USRA-leden maken in hun vrije tijd veel uurtjes voor Roots. Ook in dit contract blijft de regeling dat USRA €0,15 per gewerkt uur krijgt. Hier hebben beide partijen baat bij. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking de komende drie jaren!

6e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2019-2020

18 november 2020 zal de Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020. Deze vergadering zal in het teken staan van de verkiezingen. Deze z-al online te volgen zijn. Hier zijn jullie van harte voor uitgenodigd! Het stemmen gebeurd digitaal. Hiervoor heb je je USRA-pas nodig!

De vergadering begint om 19.00 uur. Er is een inloop vanaf 18.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Nirwana
Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 7. Rondvraag
Punt 8. Verkiezingen
Punt 9. Sluiting

Wij hopen jullie allemaal te zien deze avond!

Liefs,

Het Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020

Thomas, Bart, Jorieke, Dianne, Paulien, Lieke, Martijn

4e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2019-2020

23 september zal de 4e Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur 2019-2020 plaats vinden. Deze zal te volgen zijn in Ad Libitum en via een YouTube livestream . Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Er zijn een aantal plekken beschikbaar om de Algemene Ledenvergadering in de SooS bij te wonen. Meld je hiervoor aan via de USRA-app. De link naar de vergadering om hem online bij te wonen zal woensdag 23 september in jullie mail verschijnen.
In deze vergadering zullen de financiële halfjaarverslagen van het Dagelijks Bestuur 2019-2020 en het SooS Comité Bestuur 2020-2021 worden gepresenteerd.
Vanaf 19.30 uur is er een inloop met ouderwetse SooS hitjes! Vanaf 20.00 uur zal de vergadering beginnen!
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Nirwana
Punt 5. Financieel halfjaarverslag USRA
Punt 6. Financieel halfjaarverslag Ad Libitum
Punt 7. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 8. W.V.T.T.K.
Punt 9. Rondvraag
Punt 10. Sluiting
Wij hopen jullie allen hier te zien!
Liefs,
Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020,
Thomas, Bart, Jorieke, Dianne, Paulien, Lieke en Martijn

USRA-week 2020 gecanceld

Lieve (aankomende) USRA-leden,

Met pijn in ons hart moeten we jullie mededelen dat, op last van de aanvullende maatregelen die het kabinet heeft geuit op donderdag 6 augustus 2020, de USRA-week 2020 niet door kan en mag gaan. Wij snappen jullie teleurstelling maar hopen ook dat jullie begrijpen dat we jullie een zo goed mogelijk beeld willen geven van onze prachtige studentenvereniging en alles wat deze jullie te bieden heeft. De USRA-week is bedoeld om kennis te maken met je studiegenoten, ouderejaars leden, de vereniging en Dronten. Met alle maatregelen die het kabinet ons heeft opgelegd kunnen wij het USRA-gevoel niet op jullie over brengen op de manier die wij voor ogen hebben.

We hopen binnen afzienbare tijd toch nog iets in de vorm van kennismakingsactiviteiten te kunnen en mogen organiseren. Hiervan houden we jullie op de hoogte via onze sociale media kanalen en per E-mail.

Voor nu willen we jullie bedanken voor je aanmelding en interesse in de leukste en grootste agrarische studentenvereniging van Nederland.

We zien elkaar!

Liefs namens de gehele USRA-week Kern 2020
Wessel, Ward, Saskia, Dianne, Jurjan en Ruben

Hoofdsponsoren