Actueel > Nieuws

Kerstgroet

Het Dagelijks Bestuur 2022-2023 wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Rick Bolder, Rick Wentink, Carmen Roerink, Willem van Tilburg, Thirza Bosman, Jelwin Dotinga & Melanie Paauw.

Uitslag verkiezingen

Uitslag verkiezingen: Dagelijks Bestuur 2022-2023

Voorzitter: Willem van Tilburg 55%
Vicevoorzitter: Carmen Roerink 96%
1 Secretaris: Melanie Paauw 80%
1 Penningmeester: Rick Wentink 95%
Algemeen Adjunct: Jelwin Dotinga 60%
2e Secretaris: Thirza Bosman 94%
2e Penningmeester: Rick Bolder 91%

Bekendmaking Kandidaat Bestuur

Het kandidaat bestuur 2022!

Voorzitter: Dennis Rodenburg
Vicevoorzitter: Carmen Roerink
1e Secretaris: Melanie Paauw
1e Penningmeester: Rick Wentink
Algemeen Adjunct: Jelwin Dotinga
2e Secretaris: Thirza Bosman
2e Penningmeester: Rick Bolder

4e Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 31 augustus 2022 vindt de 4e Algemene Ledenvergadering plaats.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 6. Rondvraag

Punt 7. Sluiting

 

 

Locatie: ‘USRA-week terrein’

3 Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 8 juni 2022 is de 3e Algemene Ledenvergadering.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Presentatie beleidsplan Huisvestingscommissie
Punt 6. W.V.T.T.K.
Punt 7. Rondvraag
Punt 8. Sluiting
19:30 Inloop
20:00: Start vergadering
Locatie: Ad Libitum
De stukken die worden behandeld zijn nu te vinden op de USRA-app en in de Koffietoren.

Hoofdsponsoren