Actueel > Nieuws

2e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2020-2021

Op woensdag 31 maart zal de tweede Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd. In deze vergadering zullen de begroting en beleidsplannen van het SooS Comité Bestuur en de USRA-week Kern geëvalueerd en gepresenteerd worden. Daarnaast zal de Denkcie een pauze activiteit organiseren, zal de Sportcie een filmpje laten zien en zal er een filmpje van een van de sponsoren afgespeeld worden. De vergadering vindt online plaats, vanaf 18:00 zijn er welbekende SooShitjes te horen, en om 18:30 zal de vergadering beginnen.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening 

Punt 2. Notulen vorige vergadering 

Punt 3. Bestuursmededelingen 

Punt 4. Evaluatie beleidsplan en begroting Soos comité bestuur 20/21 

Punt 5. Presentatie beleidsplan en begroting Soos comité bestuur 21/22

Punt 6. Evaluatie beleidsplan en begroting USRA-week kern 2020 

Punt 7. Presentatie beleidsplan en begroting USRA-week kern 2021 

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs 

Punt 9. W.V.T.T.K. 

Punt 10. Rondvraag 

Punt 11. Sluiting 

 

De stukken die op 31 maart behandeld worden, zijn op de USRA-app te vinden.

Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.

 

Wij hopen jullie om 18:00 uur allemaal te zien via de YouTube-stream!

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

Bart, Stan, Sanne, Henrieke, Geerlof, Renate en Mechteld

1e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2020-2021

Op woensdag 17 februari zal de eerste Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze vergadering zullen de evaluaties van de beleidsplannen van de oude commissies en de presentaties van de beleidsplannen van de nieuwe commissies plaatsvinden. Daarnaast zullen de Sportcie en Denkcie samen een pauze activiteit organiseren. De vergadering vindt online plaats, vanaf 13:30 zijn er welbekende SooShitjes te horen, en om 14:00 zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Evalueren beleidsplannen aftredende commissies
Punt 6. Presenteren beleidsplannen nieuwe commissies

Punt 7. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 8. Rondvraag

Punt 9. Sluiting

 

De stukken die op 17 februari behandeld worden, zijn vanaf nu op de USRA-app te vinden.

Wij hopen jullie om 13.30 uur allemaal te zien via de YouTube-stream!

 

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

Bart, Stan, Sanne, Henrieke, Geerlof, Renate en Mechteld

Jaarvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020

Woensdag 9 december 2020 vindt de Jaarvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020 plaats. Deze zal in het teken staan van de bestuursoverdracht. Het bestuur 2019-2020 zal haar beleidsplan evalueren en het bestuur 2020-2021 zal haar beleidsplan en bestuursbegroting presenteren. Ook zullen alle disputen en jaarclubs worden uitgehamerd, waarna de disputen en jaarclubs met voldoende leden weer zullen worden ingehamerd.

De vergadering zal starten om 19.00 uur, de inloop is vanaf 18.30 uur. De vergadering is online te volgen. Genodigden kunnen fysiek aanwezig zijn. De agenda ziet er als volgt uit:

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Overdracht bestuursfuncties

Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt 2019-2020

Punt 7. Bestuursmededelingen

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt 2020-2021

Punt 10. Rondvraag

Punt 11. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er een mogelijkheid om het bestuur 2019-2020 iets aan te bieden en het bestuur 2020-2021 te feliciteren. Wij hopen jullie allen 9 december fysiek of online bij de Jaarvergadering te zien.

Liefs,

Thomas, Bart, Jorieke, Dianne, Paulien, Lieke en Martijn

Contractverlenging Roots, dat werkt!

Dinsdag 24 november 2020 is het contract met Roots, dat werkt! BV voor drie jaar verlengt. Beide partijen keken terug op een prettige samenwerking, waardoor de keuze voor verlenging geen moeilijke was. USRA-leden maken in hun vrije tijd veel uurtjes voor Roots. Ook in dit contract blijft de regeling dat USRA €0,15 per gewerkt uur krijgt. Hier hebben beide partijen baat bij. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking de komende drie jaren!

6e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2019-2020

18 november 2020 zal de Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020. Deze vergadering zal in het teken staan van de verkiezingen. Deze z-al online te volgen zijn. Hier zijn jullie van harte voor uitgenodigd! Het stemmen gebeurd digitaal. Hiervoor heb je je USRA-pas nodig!

De vergadering begint om 19.00 uur. Er is een inloop vanaf 18.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Nirwana
Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 7. Rondvraag
Punt 8. Verkiezingen
Punt 9. Sluiting

Wij hopen jullie allemaal te zien deze avond!

Liefs,

Het Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020

Thomas, Bart, Jorieke, Dianne, Paulien, Lieke, Martijn

Hoofdsponsoren