Actueel > Nieuws

2e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2022-2023

Beste USRA leden,
Op woensdag 5 april zal de tweede Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2022 – 2023 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd. In deze vergadering zullen de begroting en beleidsplannen van het SooS Comité Bestuur en de USRA-week Kern geëvalueerd en gepresenteerd worden. Daarnaast zal de Denksport Commissie een pauzeactiviteit organiseren. De vergadering vindt plaats in Ad Libitum, vanaf 19:30 is de inloop en om 20:00 zal de vergadering beginnen.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Evaluatie beleidsplan en begroting SooS Comité Bestuur 22/23
Punt 5. Presentatie beleidsplan en begroting SooS Comité Bestuur 23/24
Punt 6. Evaluatie beleidsplan en begroting USRA-week Kern 2022
Punt 7. Presentatie beleidsplan en begroting USRA-week Kern 2023
Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 10. Rondvraag
Punt 11. Sluiting
De stukken die op 5 april behandeld worden, zullen op de USRA-app te vinden zijn en komen te liggen in de Koffietoren.
Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.
Wij hopen jullie te verwelkomen op woensdag 5 april aanstaande.
Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur.

 

USRA doet mee aan de Alpe d’HuZes!

In 2023 zal er namens Studentenvereniging USRA een groep leden via BIG Challenge deelnemen aan Alpe d’HuZes! In de afgelopen tijd is er al veel geld opgehaald door de 36 deelnemende USRA leden voor het goede doel KWF-kankerbestrijding. Er is op opendagen gestaan. Hier werden de welbekende “… are cool” shirts, petjes en accessoires verkocht die we van BIG Challenge hebben gekregen. Ook werd er een veiling in onze sociëteit “Ad Libitum” gehouden, waarvan de gehele opbrengst op de teampagina’s van USRA gestort zal worden en daarmee dus naar het KWF zal gaan. Hier is totaal €5030,- euro opgehaald!

Op 1 juni gaan de USRA leden de berg op! Tot die tijd wordt er nog zo veel mogelijk geld opgehaald voor KWF-kankerbestrijding. Wil je ook een bijdrage leveren? Stort dan geld op 1 van de 4 groepspagina’s van USRA.

Stichting Alpe d’HuZes – BIG Challenge 26 USRA 1 (opgevenisgeenoptie.nl)

Stichting Alpe d’HuZes – BIG Challenge 27 USRA 2 (opgevenisgeenoptie.nl)

Stichting Alpe d’HuZes – BIG Challenge 28 USRA 3 (opgevenisgeenoptie.nl)

Stichting Alpe d’HuZes – BIG Challenge 29 USRA 4 (opgevenisgeenoptie.nl)

 

 

Ouwe koeienfeest – 13e lustrum der USRA

Dit jaar bestaat USRA 65 jaar. Dit betekent dat we alweer ons 13e lustrum vieren. Ook dit jaar wordt er weer een ‘Ouwe Koeienfeest” gevierd, dit vindt plaats op 11 maart 2023 in Ad Libitum.  Graag verwelkomen we zo veel mogelijk (oud) leden, om er weer een onvergetelijk feest van te maken!
Via de link kun je een kaartje bemachtigen. Verdere informatie over het Ouwe Koeienfeest staat in de poster en komt op het facebook van de lustrumcommissie.
 
Graag tot 11 maart!

Kerstgroet

Het Dagelijks Bestuur 2022-2023 wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Rick Bolder, Rick Wentink, Carmen Roerink, Willem van Tilburg, Thirza Bosman, Jelwin Dotinga & Melanie Paauw.

Uitslag verkiezingen

Uitslag verkiezingen: Dagelijks Bestuur 2022-2023

Voorzitter: Willem van Tilburg 55%
Vicevoorzitter: Carmen Roerink 96%
1 Secretaris: Melanie Paauw 80%
1 Penningmeester: Rick Wentink 95%
Algemeen Adjunct: Jelwin Dotinga 60%
2e Secretaris: Thirza Bosman 94%
2e Penningmeester: Rick Bolder 91%

Hoofdsponsoren