Actueel > Nieuws

4e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

Op dinsdag 15 juni zal de vierde Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021 online plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd!

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. W.V.T.T.K.

Punt 6. Rondvraag

Punt 7. Inauguratie

Punt 8. Sluiting

 

Wij hopen dat jullie de online vergadering zullen meekijken.  De stukken die op 15 juni behandeld worden, zijn op de USRA-app te vinden.
Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.

Met vriendelijke groet het Dagelijks Bestuur 2020-2021

3e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

!!

Woensdag 19 mei zou er in de Algemene Ledenvergadering een stemming over een ledenlimiet plaatsvinden. Bij nader inzien hebben we besloten de stemming te vervangen voor een discussieavond.
Deze discussieavond zal plaatsvinden op woensdag 2 juni. Verdere toelichting zal gegeven worden in de derde Algemene Ledenvergadering.

Wij hopen jullie woensdag 19 mei om 19:30 uur allemaal te zien via de YouTube-stream!

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

!!

 

Op woensdag 19 mei zal de derde Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021 online plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze vergadering zullen de financiële jaarverslagen van het Dagelijks Bestuur 2019-2020 besproken worden. Ook zal het Dagelijks Bestuur 2020-2021 de begrotingen van haar commissies presenteren.

We zullen ook stemmen over het ledenlimiet, in de bijlage is de informatie over de stemming over het ledenlimiet ingevoegd. Heb je hierop op- of aanmerkingen, geef deze dan door aan één van de bestuursleden, via bestuur@usra.nl óf benoem deze in de chat tijdens de Algemene Ledenvergadering bij punt 6. Tussen punt 6 en 7 zal er een korte pauze plaatsvinden met onder andere filmpjes van enkele sponsoren en de uitslag van de activiteit van de sportcie.

De vergadering zal, net als de 2e Algemene Ledervergadering, te volgen zijn via een YouTube livestream. De link naar de vergadering zal woensdag 19 mei in jullie mail verschijnen. Vanaf 19:30 uur is de stream geopend, met wederom USRA-hitjes om van te genieten. Om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Financieel jaarverslag USRA

Punt 5. Financieel vooruitzicht USRA

Punt 6 Achtergrondinformatie stemming ledenlimiet

Punt 7. Stemming ledenlimiet

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 9. W.V.T.T.K.

Punt 10. Rondvraag

Punt 11. Sluiting

Wij hopen jullie online te verwelkomen op woensdag 19 mei aanstaande. De link volgt via de mail.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur 2020-2021,

 

 

2e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2020-2021

Op woensdag 31 maart zal de tweede Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd. In deze vergadering zullen de begroting en beleidsplannen van het SooS Comité Bestuur en de USRA-week Kern geëvalueerd en gepresenteerd worden. Daarnaast zal de Denkcie een pauze activiteit organiseren, zal de Sportcie een filmpje laten zien en zal er een filmpje van een van de sponsoren afgespeeld worden. De vergadering vindt online plaats, vanaf 18:00 zijn er welbekende SooShitjes te horen, en om 18:30 zal de vergadering beginnen.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening 

Punt 2. Notulen vorige vergadering 

Punt 3. Bestuursmededelingen 

Punt 4. Evaluatie beleidsplan en begroting Soos comité bestuur 20/21 

Punt 5. Presentatie beleidsplan en begroting Soos comité bestuur 21/22

Punt 6. Evaluatie beleidsplan en begroting USRA-week kern 2020 

Punt 7. Presentatie beleidsplan en begroting USRA-week kern 2021 

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs 

Punt 9. W.V.T.T.K. 

Punt 10. Rondvraag 

Punt 11. Sluiting 

 

De stukken die op 31 maart behandeld worden, zijn op de USRA-app te vinden.

Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.

 

Wij hopen jullie om 18:00 uur allemaal te zien via de YouTube-stream!

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

Bart, Stan, Sanne, Henrieke, Geerlof, Renate en Mechteld

1e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2020-2021

Op woensdag 17 februari zal de eerste Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze vergadering zullen de evaluaties van de beleidsplannen van de oude commissies en de presentaties van de beleidsplannen van de nieuwe commissies plaatsvinden. Daarnaast zullen de Sportcie en Denkcie samen een pauze activiteit organiseren. De vergadering vindt online plaats, vanaf 13:30 zijn er welbekende SooShitjes te horen, en om 14:00 zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Evalueren beleidsplannen aftredende commissies
Punt 6. Presenteren beleidsplannen nieuwe commissies

Punt 7. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 8. Rondvraag

Punt 9. Sluiting

 

De stukken die op 17 februari behandeld worden, zijn vanaf nu op de USRA-app te vinden.

Wij hopen jullie om 13.30 uur allemaal te zien via de YouTube-stream!

 

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

Bart, Stan, Sanne, Henrieke, Geerlof, Renate en Mechteld

Jaarvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020

Woensdag 9 december 2020 vindt de Jaarvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2019-2020 plaats. Deze zal in het teken staan van de bestuursoverdracht. Het bestuur 2019-2020 zal haar beleidsplan evalueren en het bestuur 2020-2021 zal haar beleidsplan en bestuursbegroting presenteren. Ook zullen alle disputen en jaarclubs worden uitgehamerd, waarna de disputen en jaarclubs met voldoende leden weer zullen worden ingehamerd.

De vergadering zal starten om 19.00 uur, de inloop is vanaf 18.30 uur. De vergadering is online te volgen. Genodigden kunnen fysiek aanwezig zijn. De agenda ziet er als volgt uit:

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Overdracht bestuursfuncties

Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt 2019-2020

Punt 7. Bestuursmededelingen

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt 2020-2021

Punt 10. Rondvraag

Punt 11. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er een mogelijkheid om het bestuur 2019-2020 iets aan te bieden en het bestuur 2020-2021 te feliciteren. Wij hopen jullie allen 9 december fysiek of online bij de Jaarvergadering te zien.

Liefs,

Thomas, Bart, Jorieke, Dianne, Paulien, Lieke en Martijn

Hoofdsponsoren