Actueel > Nieuws

3e Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur 2014-2015

Vanavond om 20.00 zal de 3e Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur 2014-2015 zijn. Tijdens deze vergadering wordt het financieel jaarverslag van “Ad Libitum” gepresenteerd. Ook wordt het financieel vooruitzicht van “Ad Libitum” weergeven en zal de R&A een nieuw beleidsplan presenteren. Na afloop van de vergadering vindt er een leuke activiteit plaats. De koffie staat om 19.30 klaar dus wees welkom!

Nieuwe hoofdsponsor KWOOT

Vol trots mogen we jullie mededelen dat we de afgelopen week een samenwerkingscontract hebben ondertekend met onze derde hoofdsponsor KWOOT! Voor zowel ons als voor KWOOT zal dit een zeer goede samenwerking worden. Zo zal KWOOT ons gaan ondersteunen bij van het bouwen van een nieuwe site en vindt er coaching plaats op het gebied van communicatie. Onderstaand persbericht geeft een nadere indruk over wat KWOOT en USRA voor elkaar kunnen betekenen. We kijken uit de naar de samenwerking voor de komende jaren!

KWOOT nieuwe hoofdsponsor studentenvereniging USRA

Voor de komende drieënhalf jaar heeft KWOOT communicatie & reclame zich als hoofdsponsor verbonden aan studentenverenging USRA van de Agrarische Hogeschool in Dronten. Voor directeur Koos in’t Hout van KWOOT, in zijn studententijd ooit zelf bestuurslid van USRA, past de studentenvereniging heel goed bij KWOOT. ,,Jaarlijks is er nieuwe instroom van jonge talentvolle studenten die na 4 tot 5 jaar de school weer verlaten. Velen stromen door naar het agrarisch bedrijfsleven. En dat is een belangrijke doelgroep van KWOOT. Het is voor ons dus waardevol als deze groep starters op de arbeidsmarkt uit ervaring al weet wat de toegevoegde waarde van KWOOT is’’, aldus In’t Hout.

De samenwerking tussen KWOOT en USRA wordt heel bijzonder. De basis wordt gevormd door de nieuw te bouwen website voor USRA. Maar veel belangrijker is de samenwerking die op het gebied van coaching en ondersteuning op het vlak van communicatie plaatsvindt. ,,USRA heeft te maken met jaarlijks wisselende besturen. Daardoor blijkt het in de praktijk lastig voor een duurzame relatiebeheer met sponsoren. KWOOT zal daarin een stabiele factor vormen en de overgang van het oude naar het nieuwe bestuur begeleiden in de sponsorrelaties’’, aldus Jehannes Miedema, voorzitter van USRA. Bovendien zal KWOOT haar netwerk inzetten om meer bedrijven nauwer te betrekken bij de agrarische studenten. ,,De CAH in Dronten staat ook bekend als de HBO-opleiding waar veel agrarische bedrijfsopvolgers zich voorbereiden op een bedrijfsovername. KWOOT wil die groep jonge ondernemende boeren graag koppelen aan fabrikanten, importeurs en distributeurs in haar netwerk.’’

Aanvullend gaat KWOOT ook presentaties over agrimarketing en communicatie voor de studenten verzorgen en de verschillende commissies en besturen van de studentenvereniging ondersteunen en begeleiden in communicatie-trajecten. ,,Actief zijn binnen USRA biedt studenten de gelegenheid om ervaring op te doen. Door de intensieve samenwerking met KWOOT zal dat op een hoger niveau komen te liggen’’, aldus Miedema. ,,Dat is een nieuwe toegevoegde waarde die USRA haar leden kan bieden.’’

1e Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur 2014-2015

Op woensdag 5 maart vindt de 1e Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur 2014-2015 plaats. Dit keer wordt de vergadering in een compleet nieuw jasje gestoken en zal het anders dan normaal lopen. De aanvang is om 19.30 in “Ad Libitum” met koffie en thee en om 20.00 zal de vergadering beginnen. In de vergadering zal als eerst het Dagelijks Bestuur 2014-2015 haar beleidsplannen presenteren. Vervolgen zullen de evaluaties van de oude commissies gepresenteerd worden en ontvangen zij hun getuigschrift. Daarna worden de oude commissieleden gedechargeerd en de nieuwe commissieleden geïnstalleerd. De nieuwe commissies zullen dan hun beleidsplannen presenteren.

Bij deze willen we graag iedereen van harte uitnodigen!

Hoofdsponsoren