Actueel > Nieuws

9e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

Beste USRA-leden,

Op woensdag 24 november zal de negende Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur
der USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Deze Algemene
Ledenvergadering zal in het teken staan van de verkiezing van de 2e
Secretaris, aangezien deze
functie niet verkozen is tijdens de achtste Algemene Ledenvergadering.
De vergadering vindt plaats in Ad Libitum. Vanaf 18:30 uur is er inloop met koffie en thee en om
19:00 uur zal de vergadering beginnen.
De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 6. Rondvraag
Punt 7. Verkiezingen,
Punt 8. Sluiting

Wij hopen jullie te verwelkomen op woensdag 24 november aanstaande.

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

Mechteld Heeling
2e Secretaris der USRA

Hoofdsponsoren