Actueel > Nieuws

8e Openbare Vergadering der USRA 2018-2019 met verkiezingen

Op woensdag 20 november zal de achtste Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2018 – 2019 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Deze Openbare Vergadering zal in het teken staan van de verkiezingen.

De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 6. Rondvraag
Punt 7. Verkiezingen
Punt 8. Sluiting

We hopen jullie allen te zien!

Evert, Jouke, Tynke, Josien, Jacco, Saskia en Arjan.

Hoofdsponsoren