Actueel > Nieuws

8e Openbare Vergadering der USRA 2017-2018

Op woensdag 5 december zal de achtste Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2017 – 2018 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Tijdens deze Openbare Vergadering zal de wisseling van het Dagelijks Bestuur der USRA plaatsvinden. Het Dagelijks Bestuur 2017 – 2018 zal na hun afscheidsspeeches plaats maken voor het Dagelijks Bestuur 2018 – 2019.

De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Overdracht bestuursfuncties
Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt 2017-2018
Punt 7. Bestuursmededelingen
Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt 2018-2019
Punt 10. Rondvraag
Punt 11. Sluiting

We hopen jullie allen te zien!

Dagelijks Bestuur 2017-2018

Stef, Hugo, Clea, Claudia, Martijn, Bram en Jarnick

Hoofdsponsoren