Actueel > Nieuws

8e Openbare Vergadering der USRA 2016-2017

Op woensdag 6 december zal de achtste Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2016 – 2017 plaats vinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Tijdens deze Openbare
Vergadering zal de wisseling van het Dagelijks Bestuur der USRA plaatsvinden. Het Dagelijks Bestuur 2016 – 2017 zal na hun afscheidsspeeches plaats maken voor het Dagelijks Bestuur 2017 – 2018.

De agenda is als volgt;
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Overdracht bestuursfuncties
Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt 2016-2017
Punt 7. Bestuursmededelingen
Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt 2017-2018
Punt 10. Rondvraag
Punt 11. Sluiting

Wij zien jullie graag op woensdag 6 december!

Maarten, Justus, Destiny Joy, Merel, Jeffrey, Simone, Stefan

 

Hoofdsponsoren