Actueel > Nieuws

8e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

Beste USRA-leden,
Op woensdag 17 november zal de achtste Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der
USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Deze Algemene
Ledenvergadering zal in het teken staan van de verkiezingen.
De vergadering vindt plaats in Ad Libitum. Vanaf 18:30 uur is er inloop met koffie en om 19:00 uur
zal de vergadering beginnen.
De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Halfjaarverslag SooS Comité Bestuur
Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 7. Rondvraag
Punt 8. Verkiezingen
Punt 9. Sluiting

Wij hopen jullie te verwelkomen op woensdag 17 november aanstaande.
Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,
Mechteld Heeling
2e
Secretaris der USRA

Hoofdsponsoren