Actueel > Nieuws

7e Openbare Vergadering der USRA 2016-2017

Op woensdag 15 november vindt de 7e Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur 2016-2017 plaats. Deze vergadering zal in het teken staan van de verkiezingen waarbij het Kandidaat Bestuur en de Tegenkandidaat Besturen vertellen waarom zij zich een jaar lang voor de vereniging willen inzetten.

Tijdens deze vergadering zal de volgende agenda worden aangehouden;
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 6. Rondvraag
Punt 7. Verkiezingen
Punt 8. Sluiting

We zien jullie graag op woensdag 15 november!

Hoofdsponsoren