Actueel > Nieuws

7e Openbare Vergadering der USRA 2018-2019

Op woensdag 13 november zal de zevende Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2018 – 2019 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Tijdens deze Openbare Vergadering zal het voorstel en de stemming plaatsvinden voor een wijzigingen van de ‘Statuten der USRA’.

De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Stemming wijzigingen ‘Statuten der USRA’
Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 6. Rondvraag
Punt 7. Sluiting

Wij hopen jullie allen te zien!

Evert, Jouke, Tynke, Josien, Jacco, Saskia en Arjan

 

Hoofdsponsoren