Actueel > Nieuws

7e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

Beste USRA-leden,

 

Op woensdag 27 oktober zal de zevende Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze Algemene Ledenvergadering zal Vespertilio zich voorstellen als aspirant-dispuut.

 

De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 18.30 uur is er inloop met koffie en thee en om 19.00 uur zal de vergadering beginnen.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Halfjaarverslag

Punt 5. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 6. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 7. Rondvraag

Punt 8. Sluiting

 

Wij hopen jullie te verwelkomen op woensdag 27 oktober aanstaande.

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

 

Mechteld Heeling

2e Secretaris Dagelijks Bestuur der USRA

Hoofdsponsoren