Actueel > Nieuws

6e Openbare Vergadering der USRA 2018-2019

Op woensdag 9 oktober zal de zesde Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2018 – 2019 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! Deze Openbare Vergadering zal aan het einde van de BIP-week plaatsvinden.

De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 6. Rondvraag
Punt 7. Inauguratie
Punt 8. Sluiting

We hopen jullie allen te zien!

Evert, Jouke, Tynke, Josien, Jacco, Saskia en Arjan

Hoofdsponsoren