Actueel > Nieuws

5e Openbare Vergadering der USRA 2016-2017

Op woensdag 20 september vindt de 5e Openbare Vergadering plaats. Tijdens deze vergadering zullen de halfjaarverslagen van USRA en Ad Libitum gepresenteerd worden. De agenda van deze avond is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Financieel halfjaarverslag USRA
Punt 5. Financieel halfjaarverslag ‘Ad Libitum’
Punt 6. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 7. W.V.T.T.K.
Punt 8. Rondvraag
Punt 9. Sluiting

Wij hopen jullie allen te zien!

Dagelijks Bestuur 2016-2017
Maarten, Justus, Destiny Joy, Merel, Jeffrey, Simone en Stefan

 

Hoofdsponsoren