Actueel > Nieuws

5e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

Beste USRA leden,

 

In de USRA-week zal de vijfde Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd!

In deze Algemene Ledenvergadering, die tijdens de jaarlijkse USRA-week zal plaatsvinden, kunnen onze biggen kennis maken met de Algemene Ledenvergaderingen van USRA en andere leden van de vereniging.

De vergadering vindt, onder voorbehoud, voor de biggen plaats op het ‘USRA-week terrein’, en voor de leden online. De livestream zal op woensdag 25 augustus 2021 om 19.30 open staan met ouderwetse hitjes en om 20.00 zal de vergadering beginnen.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 6. Rondvraag

Punt 7. Sluiting

 

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

 

 

 

Mechteld Heeling

2e Secretaris der USRA

Hoofdsponsoren