Actueel > Nieuws

4e Openbare Vergadering der USRA 2018-2019

Op woensdag 28 augustus zal de vierde Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2018 – 2019 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd!

In deze Openbare Vergadering, die tijdens de jaarlijkse USRA-week zal plaatsvinden, kunnen onze biggen kennis maken met de Openbare Vergaderingen van USRA en andere leden van de vereniging. De vergadering vindt plaats op het ‘USRA-week terrein’, visvijverweg 52 te Lelystad.

Vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 6. Rondvraag
Punt 7. Sluiting

We hopen jullie allen te zien!

Het Dagelijks Bestuur 2018-2019
Evert, Jouke, Tynke, Josien, Jacco, Saskia en Arjan

Hoofdsponsoren