Actueel > Nieuws

4e Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 31 augustus 2022 vindt de 4e Algemene Ledenvergadering plaats.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 6. Rondvraag

Punt 7. Sluiting

 

 

Locatie: ‘USRA-week terrein’

Hoofdsponsoren