Actueel > Nieuws

4e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

Op dinsdag 15 juni zal de vierde Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021 online plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd!

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. W.V.T.T.K.

Punt 6. Rondvraag

Punt 7. Inauguratie

Punt 8. Sluiting

 

Wij hopen dat jullie de online vergadering zullen meekijken.  De stukken die op 15 juni behandeld worden, zijn op de USRA-app te vinden.
Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.

Met vriendelijke groet het Dagelijks Bestuur 2020-2021

Hoofdsponsoren