Actueel > Nieuws

3e Openbare Vergadering der USRA 2016-2017

Op woensdag 31 mei vindt de 3e Openbare Vergadering plaats. De agenda van deze avond is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Financieel jaarverslag USRA
Punt 5. Financieel vooruitzicht USRA
Punt 6. Financieel jaarverslag ‘Ad Libitum’
Punt 7. Financieel vooruitzicht ‘Ad Libitum’
Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 9. W.V.T.T.K.
Punt 10. Rondvraag
Punt 11. Sluiting

Wij hopen jullie allen te zien!

Dagelijks Bestuur 2016-2017
Maarten, Justus, Destiny Joy, Merel, Jeffrey, Simone en Stefan

 

Hoofdsponsoren