Actueel > Nieuws

3e Openbare Vergadering der USRA 2018-2019

Op woensdag 5 juni zal de derde Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur 2018-2019 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze vergadering zullen de financiële jaarverslagen worden gepresenteerd.

De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Financieel jaarverslag ‘Ad Libitum’
Punt 5. Financieel jaarverslag USRA
Punt 6. Financieel vooruitzicht USRA
Punt 7. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 8. W.V.T.T.K.
Punt 9. Rondvraag
Punt 10. Sluiting

We hopen jullie te verwelkomen op woensdag 5 juni aanstaande.
Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

Evert, Jouke, Tynke, Josien, Jacco, Saskia en Arjan

Hoofdsponsoren