Actueel > Nieuws

3e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

!!

Woensdag 19 mei zou er in de Algemene Ledenvergadering een stemming over een ledenlimiet plaatsvinden. Bij nader inzien hebben we besloten de stemming te vervangen voor een discussieavond.
Deze discussieavond zal plaatsvinden op woensdag 2 juni. Verdere toelichting zal gegeven worden in de derde Algemene Ledenvergadering.

Wij hopen jullie woensdag 19 mei om 19:30 uur allemaal te zien via de YouTube-stream!

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021

!!

 

Op woensdag 19 mei zal de derde Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020-2021 online plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze vergadering zullen de financiële jaarverslagen van het Dagelijks Bestuur 2019-2020 besproken worden. Ook zal het Dagelijks Bestuur 2020-2021 de begrotingen van haar commissies presenteren.

We zullen ook stemmen over het ledenlimiet, in de bijlage is de informatie over de stemming over het ledenlimiet ingevoegd. Heb je hierop op- of aanmerkingen, geef deze dan door aan één van de bestuursleden, via bestuur@usra.nl óf benoem deze in de chat tijdens de Algemene Ledenvergadering bij punt 6. Tussen punt 6 en 7 zal er een korte pauze plaatsvinden met onder andere filmpjes van enkele sponsoren en de uitslag van de activiteit van de sportcie.

De vergadering zal, net als de 2e Algemene Ledervergadering, te volgen zijn via een YouTube livestream. De link naar de vergadering zal woensdag 19 mei in jullie mail verschijnen. Vanaf 19:30 uur is de stream geopend, met wederom USRA-hitjes om van te genieten. Om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Financieel jaarverslag USRA

Punt 5. Financieel vooruitzicht USRA

Punt 6 Achtergrondinformatie stemming ledenlimiet

Punt 7. Stemming ledenlimiet

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 9. W.V.T.T.K.

Punt 10. Rondvraag

Punt 11. Sluiting

Wij hopen jullie online te verwelkomen op woensdag 19 mei aanstaande. De link volgt via de mail.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur 2020-2021,

 

 

Hoofdsponsoren