Actueel > Nieuws

3 Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 8 juni 2022 is de 3e Algemene Ledenvergadering.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Presentatie beleidsplan Huisvestingscommissie
Punt 6. W.V.T.T.K.
Punt 7. Rondvraag
Punt 8. Sluiting
19:30 Inloop
20:00: Start vergadering
Locatie: Ad Libitum
De stukken die worden behandeld zijn nu te vinden op de USRA-app en in de Koffietoren.

Hoofdsponsoren