Actueel > Nieuws

2e Openbare Vergadering der USRA 2018-2019

Op woensdag 3 april zal de tweede Openbare Vergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2018-2019 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze vergadering zullen de beleidsplannen van het SooS Comité bestuur en de USRA-week kern geëvalueerd en gepresenteerd worden. De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Evaluatie beleidsplan SooS Comité bestuur 2018-2019
Punt 5. Presentatie beleidsplan SooS Comité bestuur 2019-2020
Punt 6. Evaluatie beleidsplan USRA-week 2018
Punt 7. Presentatie beleidsplan USRA-week 2019
Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 9. W.V.T.T.K.
Punt 10. Rondvraag
Punt 11. Sluiting

Wij hopen jullie allen te zien!

Het Dagelijks Bestuur 2018-2019
Evert, Jouke, Tynke, Josien, Jacco, Saskia en Arjan

Hoofdsponsoren