Actueel > Nieuws

2e Algemene Ledenvergdering

Beste USRA leden,

Op woensdag 30 maart zal de tweede Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2021 – 2022 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd. In deze vergadering zullen de begroting en beleidsplannen van het SooS Comité Bestuur en de USRA-week Kern geëvalueerd en gepresenteerd worden. Daarnaast zal de Denksport Commissie een pauze activiteit organiseren. De vergadering vindt plaats in Ad Libitum, vanaf 18:30 is de inloop en om 19:00 zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen vorige vergadering  

Punt 3. Bestuursmededelingen  

Punt 4. Evaluatie beleidsplan en begroting SooS Comité Bestuur 21/22

Punt 5. Presentatie beleidsplan en begroting SooS Comité Bestuur 22/23

Punt 6. Evaluatie beleidsplan en begroting USRA-week Kern 2021

Punt 7. Presentatie beleidsplan en begroting USRA-week Kern 2022

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs  

Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 10. Rondvraag  

Punt 11. Sluiting  

 

De stukken die op 30 maart behandeld worden, zijn op de USRA-app te vinden en liggen in de Koffietoren.

Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.

 

Wij hopen jullie te verwelkomen op woensdag 30 maart aanstaande.

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur 2021-2022

Hoofdsponsoren