Actueel > Nieuws

2e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur der USRA 2022-2023

Beste USRA leden,
Op woensdag 5 april zal de tweede Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2022 – 2023 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd. In deze vergadering zullen de begroting en beleidsplannen van het SooS Comité Bestuur en de USRA-week Kern geëvalueerd en gepresenteerd worden. Daarnaast zal de Denksport Commissie een pauzeactiviteit organiseren. De vergadering vindt plaats in Ad Libitum, vanaf 19:30 is de inloop en om 20:00 zal de vergadering beginnen.
De agenda van deze vergadering is als volgt:
Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Evaluatie beleidsplan en begroting SooS Comité Bestuur 22/23
Punt 5. Presentatie beleidsplan en begroting SooS Comité Bestuur 23/24
Punt 6. Evaluatie beleidsplan en begroting USRA-week Kern 2022
Punt 7. Presentatie beleidsplan en begroting USRA-week Kern 2023
Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 10. Rondvraag
Punt 11. Sluiting
De stukken die op 5 april behandeld worden, zullen op de USRA-app te vinden zijn en komen te liggen in de Koffietoren.
Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.
Wij hopen jullie te verwelkomen op woensdag 5 april aanstaande.
Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur.

 

Hoofdsponsoren