Actueel > Nieuws

2e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2020-2021

Op woensdag 31 maart zal de tweede Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd. In deze vergadering zullen de begroting en beleidsplannen van het SooS Comité Bestuur en de USRA-week Kern geëvalueerd en gepresenteerd worden. Daarnaast zal de Denkcie een pauze activiteit organiseren, zal de Sportcie een filmpje laten zien en zal er een filmpje van een van de sponsoren afgespeeld worden. De vergadering vindt online plaats, vanaf 18:00 zijn er welbekende SooShitjes te horen, en om 18:30 zal de vergadering beginnen.

 

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 

Punt 1. Opening 

Punt 2. Notulen vorige vergadering 

Punt 3. Bestuursmededelingen 

Punt 4. Evaluatie beleidsplan en begroting Soos comité bestuur 20/21 

Punt 5. Presentatie beleidsplan en begroting Soos comité bestuur 21/22

Punt 6. Evaluatie beleidsplan en begroting USRA-week kern 2020 

Punt 7. Presentatie beleidsplan en begroting USRA-week kern 2021 

Punt 8. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs 

Punt 9. W.V.T.T.K. 

Punt 10. Rondvraag 

Punt 11. Sluiting 

 

De stukken die op 31 maart behandeld worden, zijn op de USRA-app te vinden.

Als de vergadering is afgelopen zullen deze weer van de app verwijderd worden.

 

Wij hopen jullie om 18:00 uur allemaal te zien via de YouTube-stream!

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

Bart, Stan, Sanne, Henrieke, Geerlof, Renate en Mechteld

Hoofdsponsoren