Actueel > Nieuws

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Bas van Regteren. Bas is lid geweest van onze vereniging en voornamelijk voor de ouderejaars een bekend gezicht. Bas werd gezien als sociaal persoon die geregeld te vinden was in onze sociëteit.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie, vrienden en overige die Bas hebben gekend.

Hoofdsponsoren