Actueel > Nieuws

1e Openbare Vergadering der USRA 2016-2017

Op woensdag 8 februari vindt de 1e Openbare Vergadering plaats. De agenda van deze avond is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Evalueren beleidsplannen aftredende commissies
Punt 5. Presenteren beleidsplannen nieuwe commissies
Punt 6. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 7. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 8. Rondvraag
Punt 9. Sluiting

Wij hopen jullie allen te zien!

Het Dagelijks Bestuur 2016 – 2017
Maarten, Justus, Destiny Joy, Merel, Jeffrey, Simone en Stefan

Hoofdsponsoren