Actueel > Nieuws

1e Openbare Vergadering der USRA 2018-2019

Op woensdag 27 februari 2019 vindt de 1e Openbare Vergadering plaats van het Dagelijks Bestuur 2018-2019. Tijdens deze vergadering zullen de beleidsplannen en begrotingen van het commissiejaar 2018-2019 worden geëvalueerd. Daarnaast zullen de commissies voor het jaar 2019-2020 hun beleidsplannen en begrotingen presenteren. De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20.00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Evalueren beleidsplannen aftredende commissies
Punt 5. Presenteren beleidsplannen nieuwe commissies
Punt 6. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 7. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 8. Rondvraag
Punt 9. Sluiting

 

Wij hopen jullie allen te zien!

Het Dagelijks Bestuur 2018-2019

Evert, Jouke, Tynke, Josien, Jacco, Saskia en Arjan

 

Hoofdsponsoren