Actueel > Nieuws

1e Openbare Vergadering der USRA 2017-2018

Op woensdag 14 februari vindt de 1e Openbare Vergadering plaats van het Dagelijks Bestuur 2017-2018. In deze vergadering zullen de evaluaties van de beleidsplannen van de oude commissies en de presentaties van de beleidsplannen van de nieuwe commissies plaatsvinden. De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Evalueren beleidsplannen aftredende commissies

Punt 5. Presenteren beleidsplannen nieuwe commissies

Punt 6. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 7. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 8. Rondvraag

Punt 9. Sluiting

 

Wij hopen jullie allen te zien!

 

Het Dagelijks Bestuur 2017-2018

Stef, Hugo, Clea, Claudia, Martijn, Bram en Jarnick

Hoofdsponsoren