Actueel > Nieuws

1e Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur 2019-2020

26 februari 2020 vind de 1e Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur 2019-2020 plaats. Deze avond staat in het teken van het evalueren en het presenteren van de beleidsplannen en de begrotingen van de commissies en kernen van USRA. Daarnaast zal er een stemming over het huishoudelijk regelement, betreft artikel 16 lid i, plaats vinden. Ook zal er iemand van de ACHU een conversatie met de aanwezigen aangaan betreft de disputenstrijd. Op deze manier hopen wij, op verschillende manieren, meer input en ideeën te krijgen vanuit de leden. Het zal een interessante avond worden.

De vergadering vindt plaats in ‘Ad Libitum’, vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en thee en om 20:00 uur zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening
Punt 2. Notulen van de vorige vergadering
Punt 3. Bestuursmededelingen
Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs
Punt 5. Evaluatie beleidsplannen en begrotingen
Punt 6. Presentatie beleidsplannen en begrotingen
Punt 7. Stemming huishoudelijk regelement
Punt 8. Conversatie ACHU
Punt 9. Wat Verder Ter Tafel Komt
Punt 10. Rondvraag
Punt 11. Sluiting

Het Dagelijks Bestuur 2019-2020,

Thomas, Bart, Jorieke, Dianne, Paulien, Lieke en Martijn.

Hoofdsponsoren