Actueel > Nieuws

1e Algemene Ledenvergadering Dagelijks Bestuur 2020-2021

Op woensdag 17 februari zal de eerste Algemene Ledenvergadering van het Dagelijks Bestuur der USRA 2020 – 2021 plaatsvinden. Hiervoor zijn jullie van harte uitgenodigd! In deze vergadering zullen de evaluaties van de beleidsplannen van de oude commissies en de presentaties van de beleidsplannen van de nieuwe commissies plaatsvinden. Daarnaast zullen de Sportcie en Denkcie samen een pauze activiteit organiseren. De vergadering vindt online plaats, vanaf 13:30 zijn er welbekende SooShitjes te horen, en om 14:00 zal de vergadering beginnen.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

Punt 1. Opening

Punt 2. Notulen van de vorige vergadering

Punt 3. Bestuursmededelingen

Punt 4. Lopende zaken commissies, disputen en jaarclubs

Punt 5. Evalueren beleidsplannen aftredende commissies
Punt 6. Presenteren beleidsplannen nieuwe commissies

Punt 7. Wat Verder Ter Tafel Komt

Punt 8. Rondvraag

Punt 9. Sluiting

 

De stukken die op 17 februari behandeld worden, zijn vanaf nu op de USRA-app te vinden.

Wij hopen jullie om 13.30 uur allemaal te zien via de YouTube-stream!

 

Met vriendelijke groet namens het Dagelijks Bestuur,

Bart, Stan, Sanne, Henrieke, Geerlof, Renate en Mechteld

Hoofdsponsoren